Pozvánka na veřejnou debatu

Anotace

Pozvánka na veřejnou debatu na ZŠ Plaňany ke klipu: Jste pro zavedení školních uniforem na českých školách?

Aktuality:

Studentská konference "Meze svobody. Lidská práva a jejich limity v demokratické společnosti" v Kutné Hoře


Spolek Asi-milovaní pořádá ve dnech 6.- 8. 11. 2015 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, a to v rámci projektu Meze svobody / Free2choose pod záštitou města Kutná Hora studentskou konferenci zaměřenou na  lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus, souvislost lidských práv s postavením uprchlíků a další témata, která zpracovali žáci a studenti českých škol ve svých autorských videoklipech.

Motto: „Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.“ Jean Jacques Rousseau

Konference je vyvrcholením stejnojmenného projektu, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevům extremismu, jež ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale i osobní svobody a práva každého jednotlivce. V rámci projektu se sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod. Cílem je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství, ale zároveň je učit diskutovat a zdůvodňovat svůj názor.
Formát projektu byl vytvořen Domem Anne Frankové v Amsterodamu. Zatímco původní projekt, pojmenovaný Free2Choose a Free2Choose-Create (fáze, kdy vytvářejí videoklipy žáci a studenti), pracuje především s žáky a studenty, projekt spolku Asi-milovaní, jež byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP, grantem MŠMT a grantem města Kutná Hora, cílí vedle žáků a studentů také na pedagogy.


Letošní konference, které se zúčastní více než 40 žáků a studentů z ČR a Slovenska a 20 pedagogů, volně navazuje na konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, jež se konala v GASKu v Kutné Hoře v říjnu 2013. Stejně jako před dvěma lety, i letos klademe důraz na principy aktivního občanství. Sborník z předloňské konference je k dispozici online http://moznosti-demokracie.cz.wedecom.net/odborne-texty/.


Konference je rozdělena do několika bloků – během tematických panelů zazní odborné příspěvky a zástupci občanského sektoru se podělí o své praktické zkušenosti. V dalším bloku budou studenti i učitelé rozděleni do pracovních skupin a pracovat ve workshopech. V případě pedagogů je naším primárním záměrem umožnit výměnu zkušeností, poskytnout si vzájemnou inspiraci, motivaci, navázat kontakty. Usilujeme o to, abychom účastníky konference podnítili k aktivní a konkrétní činnosti, proto si v rámci kmenových skupin budou účastníci – žáci, studenti i učitelé společně připravovat akční plány k řešení situací, jež pokládají za důležité. V posledním bloku během závěrečného dne budou učitelé i studenti prezentovat své výstupy a celou konferenci uzavře závěrečná diskuse. Z konference bude vydán sborník.


Na konferenci vystoupí Maja Nenadovič z Anne Frank House, Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci, římskokatolický farář z Letohradu, Václav Vacek, Pavel Košák z Variant Člověka v tísni a Fokusu, Michal Jelínek z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Lukáš Houdek z iniciativy Hate Free Culture a právník Pavel Uhl. Témata odborných příspěvků vychází částečně z témat, která si vybrali žáci a studenti při tvorbě svých klipů – měla by být povolena eutanázie, měl by být obnoven trest smrti, měly by být instalovány kamery na školách, měly by být pacienti se schizofrenií preventivně uzavíráni v ústavech, částečně pak chceme osvětlit koncept lidských práv a jejich vztah k aktuálním celospolečenským tématům.
Zájemce zveme na odborné přednášky, které jsou bezplatně otevřeny veřejnosti. Podrobnosti naleznou zájemci v programu konference http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/, kde se lze dozvědět více o projektu Meze svobody a prohlédnout si žákovské a studentské videoklipy, kterých bylo dosud natočeno 11.

Program studentské konference v Kutné Hoře naleznete zde:

http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/

 

Odkazy na konferenci zde:

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/studentska-konference-meze-svobody-poradana-spolkem-asi-milovani/

http://burza.rvp.cz/inzerat/268

http://www.obcankari.cz/studentska-konference-meze-svobody

http://www.gask.cz/cs/content/studentska-konference-meze-svobody-6-8-11-2015

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20439/STUDENTSKA-KONFERENCE-%C2%80%EF%BF%BDMEZE-SVOBODY%C2%80%EF%BF%BD.html/

Nový klip našich nejmladších projektových účastníků ze ZŠ Plaňany je na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=4QCmBmmtDcU

 

Nové studentské klipy: o zavedení kamerového systému na školách a o aktuálním tématu plošného zákazu kouření v restauracích z Gymnázia Chomutov jsou na youtube.com:


https://www.youtube.com/watch?v=f-l3vtXWiA8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=e7aby5GkDr4&feature=youtu.be

Nakladatelství Triáda vydává první díl historického vzdělávacího komiksu Rodinné tajemství.


Komiks se dá využít k výuce o druhé světové válce, holocaustu, diskriminaci, rasismu, lidských právech a k občanskému vzdělávání. Ke knize je k dispozici pracovní sešit pro střední školy, který si můžete stáhnout zde: http://www.i-triada.net/index.php?menu=katalog&str=detail.php&id=211

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ S TÉMATEM ISLÁMSKÉHO EXTREMISMU:

Extremismus a škola – úvod do tématu. Islám a islamismus a Média a extremismus. Islám a islamismus. Více na http://moznosti-demokracie.cz.wedecom.net/kurzy/.


Portál Moderní dějiny informuje o výstupech projektu:

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/projekt-meze-svobody-free2choose/

 

Metodický portál rvp.cz informuje o výstupech projektu:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19467/PROJEKT-MEZE-SVOBODY--FREE2CHOOSE.html/

 

Amnesty International ČR

vydala online příručku pro učitele, který se ve škole setkává s nesnášenlivostí. Příručka nazvaná "Chci to řešit" se věnuje problematice  rasismu, šikany, xenofobie, nesnášenlivosti k cizincům i dalším tématům. Jako podkladů bylo využito také materiálů vydaných Asi-milovanými.

Více na http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/

O nás

Občanské sdružení Asi-milovaní se činností svých členů a jimi rozvíjených aktivit snaží rozvíjet pocit občanské odpovědnosti zejména – ale nejenom – v mladých lidech. Snažíme se, aby si mladí lidé uvědomovali možnosti volby, odpovědnost, důsledky svého jednání i své možnosti a schopnosti změnit stávající skutečnost. Snažíme se je vést k vědomí, že také prostřednictvím malých činů mohou změnit svou i cizí budoucnost. Snažíme se je vést k soucitu, spoluúčasti a toleranci k osobním a kulturním odlišnostem, k odmítání násilí a k podpoře svobodného a demokratického jednání, i když to vyžaduje více trpělivosti, odvahy a porozumění.

Tyto své snahy realizujeme prostřednictvím programů určených přímo mládeži, stejně jako v programech určených jejich učitelům a vychovatelům.